You are notyour emotions

Lees hier meer over de werking van Kidney Buddy, hoe dit project tot stand is gekomen en vorm heeft gekregen.

Gemiddeld ondergaan er 2851 Belgen jaarlijks een niertransplantatie. Het traject van de predialyse tot post-transplantatie kan jaren duren waardoor het leven opeens stilstaat. Hierdoor voelen vele nierpatiënten zich niet begrepen door hun omgeving en ontstaat er een gevoel van eenzaamheid. Daarom is Kidney Buddy opgericht, je vriend in tijden van nood. Kidney Buddy is een platform waar je contact kan leggen met lotgenoten om zo steun te vinden bij elkaar.

De 5 verschillende basisemoties

Als persoon ken je 5 basisemoties, die universeel herkenbaar zijn in alle gemeenschappen en culturen over de hele wereld. Alle emoties die je kunt ervaren zijn terug te voeren op deze veelvoorkomende basisemoties. Deze basisemoties staan bekend als verdriet (blauw), angst (roos), boosheid (oranje), walging (groen) en vreugde (geel). Elke emotie kent hier verschillende variaties op en is uiteindelijk terug te herleiden tot de 5 kernemoties. Elk heeft een kernemotie als grondslag, drukt zich op een specifieke manier uit en maakt zich kenbaar aan de persoon die de emotie ervaart.

Vanwege de kritieke momenten tijdens het ziektetraject kunnen deze 5 basisemoties wel eens van elkaar verschillen. Aan de hand van een tijdlijn wordt er getoond hoe (ex-)nierpatiënten zich voelen tijdens het ziektetraject. Deze is ingedeeld in het emotionele en fysieke aspect. De tijdlijn wordt ondersteund met tekeningen van Bedmonk.

BEKIJK DE TIJDLIJN

Wat kan je hier verwachten?

Deel je verhaal met andere nierpatiënten, krijg algemeen advies over bepaalde thema's, stel een vraag of bekijk de tijdlijn om na te gaan hoe andere patiënten zich voelen tijdens de kritieke momenten.

Aan de hand van een aantal vragen wordt je emotionele toestand bepaald. Krijg op basis van je antwoorden de gepaste hulp. Doe de test nu en ontdek meer.

Wil je graag deelnemen?

WORD NU LID