Advies ziekte

Infoavonden in groep of persoonlijke uitleg en bijstand.

FENIER-FABIR vzw

Fenier-Fabir vzw is de koepelorganisatie van verenigingen voor patiënten met een chronisch (terminale) nierziekte en verstrekt informatie op maat en naargelang de vraag. De werking wordt gerealiseerd door vrijwilligers/nierpatiënten samen met andere verenigingen, diensten, farmaceutische bedrijven en ziekenhuizen. Haar belangrijkste aandachtspunten zijn: het voorkomen en het behandelen van nierziekten, het vergroten van het aantal niertransplantaties, en ervoor zorgen dat mensen met een chronisch (terminale) nierziekte zo goed mogelijk aan het maatschappelijk leven kunnen blijven deelnemen.


Vriendenkring nierpatiënten Roeselare vzw

Geregeld organiseert de vereniging infoavonden waar thema’s aan bod komen die te maken hebben met hemodialyse, perietonale dialyse en transplantatie. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk die daar interesse voor heeft.


Aan de hand van een aantal vragen wordt je emotionele toestand bepaald. Krijg op basis van je antwoorden de gepaste hulp. Doe de test nu en ontdek meer.

Wil je graag deelnemen?

WORD NU LID